aktivnosti

7. ožujka 2012. godine na poziv SOIH Mreže žena s invaliditetom povodom Međunarodnog dana žena sudjelovali smo na okruglom stolu koji je održan u Zagrebu (Tribina grada Zagreba na Kaptolu). Nakon uvodnih riječi predsjednika SOIH-a dr. Zorislava Bobuš, uslijedila su obraćanja pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak i pomoćnice ministrice socijalne politike i mladih, gospođe Ive Prpić…

više…

aktivnosti

01. ožujka 2012. godine potpisali smo ugovore o osobnoj asistenciji za osmero naših oboljelih članova korisnika projekta sa najtežim stupnjem tjelesnoga oštećenja – invaliditeta i sa osam njihovih osobnih asistenata na pola radnog vremena (četiri sata) na razdoblje do 31. prosinca 2012. godine.

više…

aktivnosti

10. veljače 2012. godine u Spomen domu u Pazinu, Hrvatski pokret za prava pacijenata (HPPP) povodom Svjetskog dana bolesnika predsjedniku Društva gospodinu Komaru za ostvarene rezultate u zaštiti prava pacijenata na području Istarske županije dodijelio je 'Zeleni karton'.

više…

aktivnosti

 

Tradicionalno odlukom Predsjedništva Društva naše Društvo distrofičara Istre dodjeljuje godišnju „ZLATNU PLAKETU NAJBOLJOJ MAMI NA SVIJETU“. Na prijedlog članova Društva jednoglasnom odlukom, za najbolju mamu na svijetu u 2011. godini izabrana je gospođa Evica Lovas iz Bala.

više…

Vodič za OSI u IŽ

vodić za osi Istarske županije