aktivnosti

10. veljače 2012. godine u Spomen domu u Pazinu, Hrvatski pokret za prava pacijenata (HPPP) povodom Svjetskog dana bolesnika predsjedniku Društva gospodinu Komaru za ostvarene rezultate u zaštiti prava pacijenata na području Istarske županije dodijelio je 'Zeleni karton'.

više…

Vodič za OSI u IŽ

vodić za osi Istarske županije