aktivnosti

01. ožujka 2012. godine potpisali smo ugovore o osobnoj asistenciji za osmero naših oboljelih članova korisnika projekta sa najtežim stupnjem tjelesnoga oštećenja – invaliditeta i sa osam njihovih osobnih asistenata na pola radnog vremena (četiri sata) na razdoblje do 31. prosinca 2012. godine.

više…

Vodič za OSI u IŽ

vodić za osi Istarske županije