aktivnosti

Dva puta mjesečno sa članovima Društva u prostorijama Društva održavaju se kreativno likovne radionice gdje članovi mogu pokazati i izraziti svoje sposobnosti i smisao za umjetnošću. U sklopu radionica održavaju se vježbe disanja i rekreacijske vježbe uz stručno vodstvo višeg fizioterapeuta. Organiziramo edukacijske vježbe meditacije, radionice 'Otvoreno sa psihologom', radionice posvećene zdravlju, ali i radionice sa ostalom tematikom od interesa za članstvo Društva.

više…

Vodič za OSI u IŽ

vodić za osi Istarske županije