aktivnosti

Dani otvorenih vrata udruga 2013. I otvorenje Kabineta za asistivnu tehnologiju u Puli...

 više...

aktivnosti

 ...uz financijsku potporu Europske unije u okviru programa IPA 2010 „Podrška organizacijama civilnog društva pri promociji i praćenju politika jednakih mogućnosti i antidiskriminacijske politike“, te sufinanciranje Ureda za udruge Vlade RH...

više...

aktivnosti

U suorganizaciji sa Gradom Pula u centru Pule (kod Zlatnih vrata) u vremenu od 11.00 – 13.00 sati s ciljem osvješćivanja i senzibiliziranja pučanstva Grada  Pule/Istarske županije i edukacije na podizanju svijesti o potrebama i mogućnostima mobilnosti osoba s invaliditetom obilježili smo "Europski tjedan mobilnosti"...

više...

aktivnosti

Kod Društva multiple skleroze Istarske Županije i sa Udrugom slijepih Istarske Županije.

više...

aktivnosti

Proslovni prostor veličine 82 m2, naše je Društvo od strane Grada Pule primilo na rok od 10 godina bez plaćanja najamnine. Prostor je u potpunosti novo adaptiran i prilagođen potrebama DDI-a, od ulaza, sanitarnog čvora, klimatizacije, informatičkog dijela, prostora za radionice i sastanke, kuhinje i uredskog prostora...

više...

Vodič za OSI u IŽ

vodić za osi Istarske županije