aktivnosti

 ...uz financijsku potporu Europske unije u okviru programa IPA 2010 „Podrška organizacijama civilnog društva pri promociji i praćenju politika jednakih mogućnosti i antidiskriminacijske politike“, te sufinanciranje Ureda za udruge Vlade RH...

više...

Vodič za OSI u IŽ

vodić za osi Istarske županije