Hrvatski web

www.sddh.hr
Savez Društava Distrofičara Hrvatske

www.hsucdp.hr
Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize

http://www.sdtiiz.hr/linkovi.html
Savez društava tjelesnih invalida Istarske županije

www.ddcptiv.hr
Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida grada Varaždina

free-ka.hinet.hr/dicpditi/
Udruga invalida dječje i cerebralne paralize, distrofičara i tjelesnih invalida grada Karlovca

www.hsuti.hr
HSUTI (Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida)

www.hupt.hr
HUPT (Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara)

www.hvidra.hr
HVIDRA (Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata)

www.uspih.hr
USPIH (Udruga za svekoliku pomoć invalidima Hrvatske)

www.dacom.hr
Društvo invalida Donji Miholjac

www.uti.hr/index.htm
Udruge tjelesnih invalida grada Siska

www.hinet.hr/dicidpos
Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Osijek

www.utit.hinet.hr
Udruga tjelesnih invalida TOMS (Trogira, Okruga, Marine i Segeta)

www.uirb.dacom.hr
Udruge invalida rada Belišće

www.inet.hr/~udrugadi/
Udruga distrofičara i ostalih tjelesnih invalida Vukovarsko-srijemske županije www.krila.hr
Krila, udruga za terapijsko jahanje

Vodič za OSI u IŽ

vodić za osi Istarske županije