NAŠE AKTIVNOSTI

NOVOSTI

Izlet u NP Risnjak

Članovi Društva odlučili su provesti prekrasan jednodnevni izlet u Nacionalnom parku Risnjak. Ovaj park, osnovan davne 1953. godine, jedan je od skrivenih dragulja Hrvatske. Iako manje

Pročitaj više

Dobro je činiti dobro

Povodom Dana planeta Zemlje (22. travnja) i Svjetskog dana činjenja dobrih djela (14. travnja), naše Društvo su posjetili učenici produženog boravka Osnovne škole Šijana, u pratnji

Pročitaj više

PROJEKTI I PROGRAMI 2022.

Turizam dostupan svima - razvoj preduvjeta za implementaciju turističkih usluga dostupnih osobama s invaliditetom

Nositelj projekta: Diopter – otvoreno učilište

Partneri projekta:

Društvo distrofičara Istre,EZEA turizam, ugostiteljstvo i trgovina, društvo s ograničenom odgovornošću,Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih,Pučko Otvoreno Učilište Libar

Projekt se provodi u: Istarskoj, Brodsko – posavskoj i Vukovarsko – srijemskoj županiji

Program: Poboljšanje pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

Ciljna skupina: nezaposlene osobe s invaliditetom
 

Opis i ciljevi projekta:

Turizam dostupan svima, odnosno pristupačan turizam (eng. accessible tourism) je segment turizma koji za svrhu ima kreirati svijet bez barijera, a prilagođen je osobama s invaliditetom (OSI). Bez obzira na razna ograničenja poput slabe pokretljivosti, kognitivne teškoće, slabovidnosti i problema sa sluhom, OSI se suočavaju s raznim preprekama u ostvarenju svojih prava.

Izraditi će se novi program osposobljavanja „ Turistički animator/ica za OSI“, te isti pilotirati u 3 navedene županije na 12 OSI. Uz novi program osposobljavanja, također će se razviti centri za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje kroz navedene županije kako bi se unaprijedio rad s OSI.
 

Razdoblje provedbe projekta: 20 mjeseci (11.03.2022. – 11.11.2023.)

Vrijednost projekta: 2.301.078,25 HRK,

Projekt je financiran 15% iz Državnog proračuna RH i 85% iz Europskog socijalnog fonda

CENTAR PODRŠKE 521

Nositelj projekta: Grad Pula - Pola

Partneri: Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Pula, DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM JUŽNE ISTRE, DRUŠTVO DISTROFIČARA ISTRE - PULA

Davatelj financijske potpore: Europski socijalni fond

Trajanje: 25.05.2021. – 24.05.2023.

Lokacija: Istarska županija

Ukupna vrijednost projekta: 2.563.680,34 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Svrha projekta "CENTAR PODRŠKE 521" je razvoj inovativne socijalne usluge na Urbanom području  Pula  (UPP)  koje  bi  potakle  aktivno  uključivanje  ranjivih  skupina.  Projektom se uspostavlja Centar Podrške 521 (CP521) koji će pružati socijalne usluge podijeljene u 3 djelatnosti: savjetovanje i pomaganje, organiziranje slobodnih aktivnosti i psihosocijalna podrška.

Projekt rješava problem neodgovarajuće socijalne usluge za OSI i osobe starije od 54 godine na UPP-u. Projekt odgovara na zahtjeve OSI i starijih osoba, kao ciljnih skupina kojima donosi inovativan i prilagođen pristup informacijama, vremensko rasterećenje, smanjenje psiho-emotivnog stresa, te aktivno uključivanje u zajednicu. Projektom će se educirati djelatnici, jačati suradnja među udrugama i povezivati sudionike pri kreiranju novih aktivnosti, surađujući sa JLS i udrugama koji se bave ciljanim skupinama, te članovima njihovih obitelji i zainteresiranim stanovnicima UPP.

Glavni pokazatelji projekta jesu sudionici s invaliditetom (30 osoba), stariji od 54 godine (30 osoba), uspostavljena i razvijena jedna nova socijalna usluga na Urbanom području Pula te troje stručnjaka koji sudjeluju na edukacijama za rad s ranjivim skupinama.

INTEGRACIJOM DO SOCIJALNE UKLJUČENOSTI OBOLJELIH OD MIŠIĆNE DISTROFIJE

Programom se utječe na stvaranje uvjeta koji će doprinijeti zadovoljavanju potreba osoba oboljelih od mišićne distrofije s područja Istarske županije te podizanju kvalitete njihova života. Programom smo socijalne usluge putem mobilnih timova učinili dostupnim oboljelima iz područja koja su udaljena od sjedišta udruge i nalaze se u nepristupačnim mjestima.

Uveli smo neke nove aktivnosti kojima smo ispunili slobodno vrijeme našim članovima, a sukladno željama obitelji oboljelih članova organizirali smo aktivnosti namijenjene njima i na taj način im pružili podršku. Putem programa zaposlili smo jednu osobu koja obavlja poslove pomoći u kudi i kućanske poslove za članove koji su u nemogućnosti samostalno ih obavljati i koji su stariji od 65 godina. Također smo zaposlili vozača za pružanje usluga prijevoza članovima za njihove osobne potrebe.

Opći ciljevi programa

- unaprijediti kvalitetu života osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u zajednici i omogućavanje socijalnog zbrinjavanja, podrška u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava i dostojanstva,

- jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom u zajednicu,

- deinstitucionalizacija i sprječavanje odlaska u domove za starije i nemoćne,

- razvoj mreže dostupnih socijalnih usluga i regionalna pokrivenost usluga,

- promicanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi u zajednici,

- jačanje ljudskih potencijala i očuvanje održivosti udruge.

Specifični ciljevi

- omogućiti osobama s najtežim oblikom invaliditeta kontrolu i izbor življenja,

- uključiti osobe s invaliditetom u život zajednice,

- mobilnost i dostupnost socijalnih usluga,

- organizirati slobodno vrijeme oboljelih članova,

- povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života te poticati što veću samostalnost i neovisno življenje osoba s invaliditetom odnosno poticati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

BRIGA ZA ZDRAVLJE KAO PRIORITET

Aktivnosti programa podijeljene su u dvije faze.

PRVA FAZA
Edukacija – predavanje dva puta tjedno po sat vremena o važnosti zdrave prehrane, novim načinima prehrane.
Radionice kuhanja – priprema jela – tri puta tjedno po dva sata. Društvo je opremilo prostoriju – kuhinju s ugrađenim vodovodnim instalacijama. U potpunosti je adekvatan prostor i primjenjiv za ovakve vrste aktivnosti.


DRUGA FAZA
Rekreacija – vježbanje. Tri puta tjedno po sat vremena u prostorijama DDI-a izvodimo vježbe specijalno prilagođene i pod vodstvom stručne osobe.
Promocija programa – javna prezentacija aktivnosti i organizacija Okruglog stola na temu važnosti prehrane i zdravih navika za osobe s invaliditetom.
Novo zapošljavanje – Melisa Osmanović, naša članica koja je aktivna svojim volonterskim radom u Društvu. U sklopu programa odrađuje poslove oko komunikacije s članovima, organiziranju grupa po terminima, organiziranju potrebe za prijevozom pojedinih članova, koordinirat će sve aktivnosti Programa.

REZULTATI PROGRAMA:
- Kvalitetniji stil života članova
- Poboljšano zdravstveno i fizičko stanje članova
- Ispunjeno slobodno vrijeme članova
- Pozitivan stav i slika o sebi
- Promocija programa letcima i plakatima te predstavljanjem na godišnjem zdravstvenom simpoziju osoba s invaliditetom u organizaciji Društva i Okruglom stolu
- Podignuto samopouzdanje i kvaliteta života osoba s invaliditetom

Dugoročne promjene – ciljevi programa su:
- Promocija zdravlja i uvođenje zdravih životnih navika u živote članova
- Unaprjeđenje kvalitete života osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u zajednici i omogućavanje socijalnog zbrinjavanja, podrška u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava i dostojanstva
- Jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom
- Organizacija slobodnog vremena oboljelih članova
- Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života te poticati što veću samostalnost i neovisno življenje osoba s invaliditetom.

INTEGRACIJA OBOLJELIH OD MIŠIĆNE DISTROFIJE - NEUROMUSKULARNIH BOLESTI

Integracija oboljelih od mišićne distrofije dugogodišnji je program Društva kojeg financiraju Gradovi i Općine u Istarskoj županiji.

U najvećem iznosu sufinanciraju ga Grad Pula i Istarska županija.

Ostali Gradovi i Općine koji su sufinancirali program Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije – neuromuskularnih bolesti:

Grad Pula

Grad Rovinj

Grad Poreč

Grad Buje

Grad Pazin

Grad Novigrad

Grad Vodnjan

Grad Buzet

Općina Medulin

Općina Ližnjan

Općina Marčana

Općina Barban

Općina Fažana

Općina Bale

Općina Funtana

Općina Žminj

Općina Svetvinčenat

Aktivnosti ovoga programa su:

STRUČNA MEDICINSKA MASAŽA – Popularizacija fizioterapeutskih pomoći članovima u svrhu podizanja kvalitete fizičkog zdravlja. Kvalitetno osmišljavanje slobodnog vremena članova. Stvaranje boljih uvjeta za medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije. Poboljšan socijalno - zdravstveni status osoba oboljelih od mišićne distrofije.

TERAPIJSKO JAHANJE – poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom, razvoj samopouzdanja, povjerenja, koncentracije i strpljenja. Znatan napredak u fizičkom stanju oboljele osobe. Socijalizacija, druženje, međuljudski odnosi te pozitivan stav i psihičko ispunjenje.

KUPANJE ČLANOVA U LJETNIM MJESECIMA - kvalitetno osmišljavanje slobodnog vremena članova i održavanje zdravlja. Kupanjem i druženjem do zadovoljnih i sretnih članova. Stvaranje boljih uvjeta za medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije.

IZLETI – kulturno edukativno podizanje svijesti članova o nacionalnim vrijednostima Hrvatske. Rast i razvoj samopouzdanja, obrazovanja, druženja. Stvaranje uvjeta za veću mobilnost i samostalnost članova. Kvalitetna organizacija slobodnog vremena članova.

OSTALE AKTIVNOSTI – izdavanje časopisa Društva Istarski gen, suradnja sa srodnim udrugama. Društvo će obilježavati poznate datume bitne za OSI s ciljem osvješćivanja javnosti. Sve ove aktivnosti uz svoje izmjene i modifikacije dio su programa Društva koji se kontinuirano provodi dugi niz godina od postojanja same udruge.

USLUGA OSOBNOG ASISTENTA

Program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Osnovni ciljevi programa su:

-ostvariti uvjete za uvođenje trajnog oblika izvaninstitucionalne potpore osobama s najtežim tjelesnim invaliditetom i uvođenje novih spoznaja i pokreta neovisnog načina življenja, a sve u cilju stvaranja preduvjeta da osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta žive bolje i kvalitetnije i postanu kreatori i kontrolori svoga načina življenja,

-unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u zajednici i omogućiti socijalnu uključenost,

-ostvarivanje ljudskih prava i dostojanstva na "višoj razini" -kvalitetnije življenje i poboljšanje životnih, radnih i socijalnih uvjeta života korisnika programa,

-smanjiti psihološke barijere, bolja organizacija slobodnog vremena korisnika programa i podizanje stupnja educiranosti korisnika programa u različitim segmentima života,

-poboljšati uvjete za korištenje medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije,

-neovisno življenje korisnika Projekta

POMOĆ U KUĆI

Projekt ''Pomoć u kući" se nadovezuje na program 'Integracijom do socijalne uključenosti oboljelih od mišićne distrofije'' a u sklopu kojega je zaposlena djelatnica na radnome mjestu Pomoćnica u kući. Grad Pula sufinancira dodatna dva sata rada za djelatnicu putem ovoga projekta.

Projekt je namijenjen poboljšanju uvjeta življenja osoba oboljelih od mišićne distrofije – neuromuskularnih bolesti i njihovih obitelji s područja Grada Pule i bliže okolice.

Na području grada Pule živi 51 oboljeli član od mišićne distrofije. Vedina njih su korisnici invalidskih kolica i teško pokretni članovi. Članovi se često obraćaju Društvu s molbom da im se pomogne u održavanju kućanstva s obzirom da stanuju sami te ovise o rodbini i obitelji koji zbog svojih poslovnih i obiteljskih obveza nisu u mogućnosti biti im redovito na usluzi. Prijeti im odlazak u instituciju, a to nitko ne želi. Ovim putem, pružanjem pomoći u kući znatno se poboljšava kvaliteta njihovog življenja i olakšava svakodnevnica.

Projektom se utječe na stvaranje uvjeta koji de doprinijeti zadovoljavanju potreba osoba oboljelih od mišićne distrofije te podizanju kvalitete njihova života.

UNAPREĐENJE SOCIJALNIH USLUGA CENTRU FOKUS

Nositelj projekta: Društvo distrofičara Zagreb

Partneri: Grad Zagreb, Centar za pružanje socijalnih usluga u zajednici Novi Jelkovec

Razdoblje provedbe: 2. studenoga 2021. - 1. studenoga 2023.

Donator: Europska unija, Europski socijalni fond

Vrijednost projekta: 1.999.900,66 kuna, EU sufinancira 100%

Kontakt osoba: Ivana Kučina, voditeljica projekta

E-mail: drustvo.distroficara.zagreb@zg.t-com.hr

Tel: 01 4848 908

Projekt pod nazivom “Unapređenje socijalnih usluga Centru Fokus” kodnog broja UP.02.2.2.15.0022” odobren je u okviru poziva “Unapređenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na podrčju odabranih urbanih aglomeracija / područja Osijek, Pula, Rijek, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje, Investicijskog prioriteta 9iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstveni skrbi i socijalne usluge od općeg interesa, odnosno Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Ciljevi projekta su unapređenje kvalitete i razvoj izvaninstitucionalnih usluga za osobe s mišićnom distrofijom i jačanje kapaciteta stručnjaka / osoba koje rade s pripadnicima ciljnih skupina.

DDZ projektom “Unapređenje socijalnih usluga u Centru Fokus” u suradnji s partnerima Gradom Zagrebom i Centrom za pružanje socijalnih usluga u zajednici Novi Jelkovec potiče prijelaz s institucionalnih socijalnih usluga za razvijanje i unaprjeđenje kvalitete usluga u zajednici za osobe s mišićnom distrofijom (savjetovanje i pomaganje, psihosocijalna podrška i mobilni timovi” na području Zagrebačke aglomeracije.

Projektom će se obuhvatiti 16 osoba s mišićnom distrofijom od 25 godina, 34 osobe s mišićnom distrofijom, 36 osoba s mišićnom distrofijom iznad 54 te 25 obitelji. U aktivnostima jačanja kapaciteta sudjelovat će 25 stručnjaka iz zajednice.

NEUROMUSKULARNE BOLESTI

Kod neuromuskularnih bolesti ne može se djelovati na otklanjanje uzroka i zato je terapija simptomatska i preventivna: ublažavaju se postojeći simptomi i sprječavaju komplikacije.

PODRŽAVAJU NAS

Prijava na newsletter

Budite u korak s nama i pratite i pratite naše aktivnosti!